strand noordwijk

Tarieven

  • Intake (standaard 90 minuten) en sessies per 60 minuten: € 90,00*
  • Partnergesprek (per 60 minuten): € 125*

*Sessies die langer duren (doorgaans 1,5 tot maximaal 2 uur) worden naar rato van het uurtarief per 15 minuten doorberekend.

De kosten voor het aanleggen van een dossier zijn € 35,00. Bij doorgang van het intakegesprek zullen deze kosten komen te vervallen.

Bovenstaande tarieven zijn vrijgesteld van BTW. Voor de zakelijke markt gelden andere tarieven, voor meer informatie verzoek ik je contact op te nemen.

Zorgverlenersnummer AGB: 90105332
Praktijk AGB code: 90064603
Registratiecode RBCZ: 180703R
Registratienummer NBVH: 2017029

Verhindering

Bij verhindering dient een afspraak minimaal 48 uur van tevoren telefonisch of via email te worden afgezegd. Lukt dit onverhoopt niet, dan wordt de gereserveerde tijd volledig in rekening gebracht.

Vergoedingen

De kosten van therapie worden vaak (deels) vergoed via je zorgverzekering wanneer je aanvullend bent verzekerd. Het voordeel van vergoeding uit de aanvullende zorgverzekering is dat het eigen risico niet wordt belast en dat er (met uitzondering bij PDS) geen verwijzing van de huisarts nodig is. De hoogte van de vergoeding kan per zorgverzekeraar verschillen. Informeer bij je verzekeraar of je voor een vergoeding in aanmerking komt of kijk voor meer informatie op http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/hypnotherapie.
Vermeld daarbij dat Psychotherapie Noordwijk is aangesloten bij de NBVH (Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten).

Mocht je niet voor vergoeding in aanmerking komen via je zorgverzekering, dan kun je de volgende mogelijkheid onderzoeken:

  • Afhankelijk van de aard van je hulpvraag zijn werkgevers in sommige gevallen bereid om (een deel van) de kosten van de begeleiding voor hun rekening te nemen. Dit kan worden aangevraagd als re-integratie-, opleidings- of ontwikkelingskosten.

Voorwaarden

  • Bij aanvang van een behandeltraject wordt er door beide partijen een behandelingsovereenkomst getekend.
  • Er wordt in alle gevallen vertrouwelijk met je gegevens omgegaan. Zonder jouw schriftelijke toestemming vooraf wordt er geen informatie aan derden verstrekt.
  • Na afloop van iedere sessie wordt de factuur per email verstuurd en dient binnen 7 dagen te zijn voldaan. De factuur mag ook contant worden voldaan, pinnen is niet mogelijk.
  • Wanneer de betalingstermijn wordt overschreden zullen er geen nieuwe sessies plaatsvinden.

Praktische informatie

Meer vragen?

Heb je na het lezen nog vragen, heb je behoefte aan meer informatie of wil je een afspraak maken, neem dan contact op via 06-81047000 of vul het onderstaande formulier in.