Body mind soul in zand

Integratieve psychotherapie

Als mens ben je uniek. Een unieke eenheid van lichamelijke, cognitieve, emotionele en spirituele aspecten. Je hebt op bewust én onbewust niveau eigen gedachten, gevoelens en gedragingen die, net als de betekenis die je daaraan geeft, jouw welzijn bepalen.

Integratieve therapie gaat ervan uit dat al deze menselijke aspecten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en van invloed kunnen zijn op “hoe je in je vel zit”. Ook is de omgeving waarin je leeft en functioneert van invloed. Ideaal gezien zijn al deze factoren met elkaar in balans. Wanneer dit niet het geval is en het niet gaat zoals je graag zou willen, kun je op verschillende vlakken hinder ondervinden.

Integratieve psychotherapie kijkt naar jou als mens in al je facetten en gaat ervan uit dat jijzelf de wijsheid en kwaliteiten bezit die je nodig hebt om tot oplossingsmogelijkheden te komen. Ieder mens beschikt over een natuurlijk vermogen tot heelwording en groei én de kracht en eigenschappen te (kunnen) veranderen.

Integratieve therapie begeleidt en ondersteunt jouw proces van verandering. Soms lukt het niet om op bewust niveau bij je oplossingen te komen. Integratieve psychotherapie werkt daarom op bewust en onbewust niveau met behulp van trance.

Wil je weten of integratieve psychotherapie iets voor jou is, neem gerust contact op.

Meer vragen?

Heb je na het lezen nog vragen, heb je behoefte aan meer informatie of wil je een afspraak maken, neem dan contact op via 06-81047000 of vul het onderstaande formulier in.