EMDR Noordwijk

WAT IS EMDR?

EMDR staat voor “Eye Movement Desensitization and Reprocessing” oftewel “door oogbeweging minder gevoelig worden en opnieuw verwerken”. 

Het is een korte en krachtige vorm van psychotherapie voor het verwerken van nare of traumatische gebeurtenissen.

Waarvoor is EMDR bedoeld?

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep op het leven ingrijpen. Meestal zijn we in staat deze ervaringen op eigen kracht te verwerken. Soms lukt dat niet en ontwikkelen psychische klachten. Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich steeds opnieuw blijven opdringen.

Er wordt dan meestal gesproken van een ‘posttraumatische stressstoornis’ (PTSS). De belangrijkste insteek van de therapie is je te helpen de herinneringen aan deze gebeurtenissen te verwerken, met als doel daarmee de klachten te verminderen of te laten verdwijnen.

Voor wie is EMDR therapie geschikt?

Wanneer een nare gebeurtenis een blijvend negatief effect op je leven heeft, wordt deze traumatisch genoemd. Kenmerkend voor een traumatische herinnering zijn de heftige emoties, de levendige beelden en de fysieke reacties daarop. Deze herinneringen worden steeds weer geactiveerd in situaties die lijken op die tijdens de traumatische gebeurtenis. Zo kan een geluid, een geur of een beeld dat je ziet, de beelden en de gevoelens aan die nare gebeurtenis weer levendig terugbrengen in het heden.

EMDR therapie is geschikt voor mensen die nare, schokkende of traumatische ervaringen hebben gehad en daar nog steeds klachten van ondervinden. Hierbij kan het gaan om een eenmalige ervaring (bijvoorbeeld een (verkeers)ongeval, verkrachting, verlies of geweld), maar ook om herhaaldelijke of langdurige blootstelling (bijvoorbeeld misbruik, pesten, oorlog of geweld).

Hoe ziet een behandeling eruit?

In therapie wordt gevraagd aan de gebeurtenis terug te denken, met bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Eerst gebeurt dit om meer informatie over jouw beleving te verzamelen. Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart en wordt gevraagd de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen. Maar nu gebeurt dit in combinatie met een afleidende stimulus (het voor de ogen heen en weer bewegen van de hand van de therapeut of door geluiden die met gebruik van een koptelefoon afwisselend links en rechts worden aangeboden). 

Er wordt gewerkt met ‘sets’ (series) stimuli. Na elke set wordt er even rust genomen. Er word je dan gevraagd wat er in je gedachten opkomt. De EMDR-procedure brengt vaak een stroom van gedachten en beelden op gang, en soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Vaak verandert er daar iets in. Na elke set word je gevraagd je te concentreren op de meest opvallende verandering, waarna er een nieuwe set volgt.

De sets zullen er langzaamaan toe leiden dat jouw herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. In veel gevallen veranderen ook de herinneringsbeelden zelf en worden ze bijvoorbeeld waziger of kleiner. Het kan ook zijn dat minder onprettige aspecten van dezelfde situatie opkomen. Een andere mogelijkheid is dat er spontaan nieuwe gedachten of inzichten ontstaan die een andere, minder bedreigende betekenis aan de gebeurtenis geven. Deze effecten dragen ertoe bij dat de spanning, de emotionele lading, die gekoppeld is aan de nare gebeurtenis vermindert en vaak zelfs helemaal verdwijnt. Dat maakt het steeds makkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken.

Gekwalificeerde EMDR therapeuten

Je kunt voor EMDR terecht bij gespecialiseerde therapeuten die werkzaam zijn binnen de complementaire zorgverlening. Zij vormen de “Samenwerkende EMDR Therapeuten Nederland” en werken verspreid over Nederland en België.

De “Samenwerkende EMDR Therapeuten Nederland” beschikken allen over een juist en geldig diploma en voldoen aantoonbaar aan de kwaliteitseisen op het gebied van werkervaring en deskundigheid. Alle vermelde EMDR-therapeuten op deze website voldoen aan de kwaliteitscriteria die gehanteerd worden door  www.emdr-therapeuten.nl.

Hoe nu verder?

Heb je nog vragen over EMDR of wil je weten of behandeling met EMDR geschikt is voor het verminderen van jouw eigen klachten, neem dan gerust contact op.

Meer vragen?

Heb je na het lezen nog vragen, heb je behoefte aan meer informatie of wil je een afspraak maken, neem dan contact op via 06-81047000 of vul het onderstaande formulier in.